سنسورگاز 7 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 7 از 7 آیتم
 • 850 تومان موجود است

  سنسور گاز MQ SOCKET سوکت نسوز گاز

  850 تومان
 • 7,730 تومان موجود است

  سنسور گاز MQ135 DC 5V مدار کنترل ساده  دقت بالا 

  7,730 تومان
 • 4,500 تومان موجود است

  حساسیت :گاز مایع،ایزو بوتان، متان،الکل،هیدروژن،پروپان،دود هیدروژن MQ2 دقت  بالا قابلیت تنظیم 

  4,500 تومان
 • 7,650 تومان موجود است

  حساسیت : الکل ،اتانول ،دود ،MQ3

  7,650 تومان
 • 4,900 تومان موجود است

  گاز طبیعی ،پروپان ،بوتانMQ4 حساسیت بالا به CH4، گاز طبیعی تشخیص نشت گاز در تجهیزات خانگی و صنعت پاسخ سریع

  4,900 تومان
 • 8,650 تومان موجود است

  هیدروژن MQ8 حساس به هیدروژن و گازهای ایجاد شده از سوختن مناسب برای سنجش غلظت گاز هیدروژن در هوا

  8,650 تومان
 • 6,950 تومان موجود است

  گاز مایع ،منواکسیدکربن ،متان MQ9

  6,950 تومان
نمایش 1 - 7 از 7 آیتم