سنسورگاز 7 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 7 از 7 آیتم
 • 800 تومان موجود است

  سنسور گاز MQ SOCKET سوکت نسوز گاز

  800 تومان
 • 7,500 تومان موجود است

  سنسور گاز MQ135 DC 5V مدار کنترل ساده  دقت بالا 

  7,500 تومان
 • 4,400 تومان موجود است

  حساسیت :گاز مایع،ایزو بوتان، متان،الکل،هیدروژن،پروپان،دود هیدروژن MQ2 دقت  بالا قابلیت تنظیم 

  4,400 تومان
 • 7,500 تومان موجود است

  حساسیت : الکل ،اتانول ،دود ،MQ3

  7,500 تومان
 • 4,800 تومان موجود است

  گاز طبیعی ،پروپان ،بوتانMQ4 حساسیت بالا به CH4، گاز طبیعی تشخیص نشت گاز در تجهیزات خانگی و صنعت پاسخ سریع

  4,800 تومان
 • 8,500 تومان موجود است

  هیدروژن MQ8 حساس به هیدروژن و گازهای ایجاد شده از سوختن مناسب برای سنجش غلظت گاز هیدروژن در هوا

  8,500 تومان
 • 6,800 تومان موجود است

  گاز مایع ،منواکسیدکربن ،متان MQ9

  6,800 تومان
نمایش 1 - 7 از 7 آیتم