سیم لحیم اکتیو 

( 3 محصول وجود دارد )

سیم لحیم اکتیو

نماد اعتماد الکترونیکی