سیم لحیم SH 

( یک محصول وجود دارد. )

سیم لحیم SH

نماد اعتماد الکترونیکی