خازن AC 

( 40 محصول وجود دارد )

خازن AC

نماد اعتماد الکترونیکی