کانکتور ATX 

( 22 محصول وجود دارد )
در صفحه

کانکتور ATX

نماد اعتماد الکترونیکی