کانکتور FPC 

( 2 محصول وجود دارد )

کانکتور FPC

نماد اعتماد الکترونیکی