ای سی CMOS


پیگیری سفارشات شما

نماد اعتماد الکترونیکی

جدید آی سی CD4093BE

ای سی 4093BE-SMD

( ICC-40 )
آی سی Quad 2-In NAND Schmitt Trigger-CMOS 

6,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

(CMOS)

انواع آی سی ها وکاربرد آنها

آی سی CD4093 از سری آی سی های CMOS دارای 4 عدد گیت NAND دو ورودی می باشد. ورودی های این آی سی از مدار اشمیت تریگر برخوردار هستند. اشمیت تریگر یک مدار مقایسه کننده است که در آن از فیدبک مثبت استفاده شده است. در وضعیت غیر معکوس، هنگامی که ورودی بیشتر از یک مقدار مشخص که به عنوان آستانه انتخاب شده است، خروجی High یا یک میشود و هنگامی که ورودی کمتر از مقدار مشخص شده دیگر که به عنوان آستانه انتخاب شده باشد خروجی low یا صفر می شود. هنگامی که ورودی بین این دو مقدار باشد خروجی حالت خود را حفظ می کند.