پیکو فیوز


پیگیری سفارشات شما

نماد اعتماد الکترونیکی

جدید فیوز نواری گرد Pico Fuse 800mA

پیکو فیوز گرد 80 میلی آمپر

( FU-2 )
Pico Fuse 80mA
فیوز نواری گرد (پیکوفیوز) 80 میلی آمپر

6,500 تومان

افزودن به لیست دلخواه

پیکو

فیوز یک عنصر حفاظتی در مدار است که هرگونه اضافه جریانی را که بیشتر از مقدار نوشته شده روی فیوز باشد تشخیص داده و آنرا سریع قطع میکند.

بدین صورت که جریان اضافه سبب تولید گرما در فیوز شده و یک سیم حساس به حرارت را که در مسیر عبور جریان و در داخل فیوز قرار دارد ذوب میکند و در نتیجه مسیر عبور جریان قطع شده و اتصال کوتاه بطور موقت برطرف می شود اما تا زمانی که عامل ایجاد کننده اتصال کوتاه مرتفع نگردد عوض کردن فیوز فایده ای ندارد.