مقاومت آرایه ای 

( 11 محصول وجود دارد )

مقاومت آرایه ای

نماد اعتماد الکترونیکی