خازن 

( 1003 محصول وجود دارد )
در صفحه

خازن

نماد اعتماد الکترونیکی