ترانزیستور SMD 

( 39 محصول وجود دارد )

ترانزیستور SMD

نماد اعتماد الکترونیکی