مقاومت SMD 

( 429 محصول وجود دارد )
در صفحه

مقاومت SMD

نماد اعتماد الکترونیکی