مقاومت SMD 

( 430 محصول وجود دارد )
در صفحه

مقاومت SMD

نماد اعتماد الکترونیکی