مقاومت 1210 

( 5 محصول وجود دارد )

مقاومت 1210

نماد اعتماد الکترونیکی