خازن AC 

( 51 محصول وجود دارد )

خازن AC

نماد اعتماد الکترونیکی