خازن AC 

( 50 محصول وجود دارد )

خازن AC

نماد اعتماد الکترونیکی