خازن AC 

( 49 محصول وجود دارد )

خازن AC

نماد اعتماد الکترونیکی