مقاومت 1/4 وات %1 

( 144 محصول وجود دارد )
در صفحه

مقاومت 1/4 وات %1

نماد اعتماد الکترونیکی