مقاومت آجری 20W 

( 26 محصول وجود دارد )

مقاومت آجری 20W

نماد اعتماد الکترونیکی