مقاومت کربنی 

( 520 محصول وجود دارد )
در صفحه

مقاومت کربنی

نماد اعتماد الکترونیکی