مقاومت کربنی 

( 519 محصول وجود دارد )
در صفحه

مقاومت کربنی

نماد اعتماد الکترونیکی