ای سی PROGRAMMABLE ARRAY LOGIC 

( 5 محصول وجود دارد )

ای سی PROGRAMMABLE ARRAY LOGIC

نماد اعتماد الکترونیکی