مقاومت کربنی 

( 699 محصول وجود دارد )
در صفحه

مقاومت کربنی

نماد اعتماد الکترونیکی